Agenda

Huis Tabor

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen.

Zaterdag 22 juni
TABORDAG
Een zoektocht doorheen het evangelie
Jezus stelt vragen
Onderricht door Marc Meirsman
09.00 u.: onthaal
09.30 u.: lofprijzing, gevolgd door eucharistieviering en aanbidding
12.00 u.: middagmaal + koffie
13.45 u.: onderricht, deelmoment en koffie
deelname: 15 euro inclusief warme maaltijd

kinderen tot 12 jaar: 8 euro
info en inschrijven:
Lieve Backaert: 0495/26.12.51
info@kcvvlaanderen.be

14, 15 en 16 juni
40-urengebed
vrijdag 14 juni vanaf 18.00 u.
zondag 16 juni: einde om 11.00 u.

Tijdens deze periode zullen wij 40 uren bidden voor ons land, voor de stad Tielt en voor onze persoonlijke intenties. Er zal een eucharistie zijn aan het begin en op het einde (feest van de Drie-Eenheid)
De 40 uren devotie is een 40 uur durend gebed voor het Heilig Sacrament, waarbij de gelovigen van aangezicht tot aangezicht voor de Heer komen. Deze devotie duurt 40 uren omdat het 40 uren waren dat Jezus in het graf was tussen Zijn dood en Zijn verrijzenis. Het nummer 40 komt in heel het oude en nieuwe testament vaak voor, zoals in de 40 dagen dat Jezus vastte in de woestijn, de dagen van regen tijdens de grote vloed van Noah, en de 40 jaren die de Israƫlieten in de woestijn doorbrachten.

13, 14 juli: De Helper (deel 1)
4 augustus: Taborfeest met BBQ
17 en 18 augustus: De Helper (deel 2)
9 en 10 november: Gebed van Jabes