Oasedagen (Huis Tabor, Paterskerk, Tielt)

Heeft u nood aan een deugddoend gesprek, een luisterend oor of gebed?
Je bent welkom op de hierna vermelde data
’s Namiddags tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Telefoon: 051/69 92 50
GSM Lieve: 0495/26 12 51
Data 2017:
9 januari
23 januari
13 februari
27 februari
13 maart
27 maart
10 april
24 april
8 mei
22 mei
12 juni
26 juni