Het dienstencentrum van KCV Vlaanderen

In huis Tabor is het dienstencentrum van de KCV-Vlaanderen gehuisvest.U kan er terecht voor o.a.: informatie over KCV-Vlaanderen plaatselijke jongvolwassenen- en gezinswerking vormselaanbod diverse activiteiten van KCV-Vlaanderen gebed en een babbel abonnementen op de KCV-Nieuwsbrief en het tijdschrift ‘Bouwen aan een nieuwe Aarde’ de brochure ‘Het Woord onder ons’: begeleiding tijdens de advent en de […]

Read More
Vrijwilligers

Huis Tabor wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Daarom zijn we ook steeds op zoek naar bijkomende hulp. We zouden het zeer waarderen als u ons een handje zou kunnen toesteken. Veel handen maken het werk licht. U kan ons steeds – vrijblijvend uiteraard – contacteren of gewoon eens langskomen. Klik hier om ons te contacteren.

Read More
Renovaties

Nodige renovaties Huis Tabor is gevestigd in het oude klooster en de kerk van de Minderbroeders in Tielt.  Kerk en klooster zijn beschermde monumenten. De tand des tijds heeft ook hier z’n werk gedaan, en dus dringen heel wat renovaties zich op. Tijdens de zomer van 2007 hebben de Minderbroeders hun klooster en kerk verlaten met […]

Read More
Contact

Huis Tabor Kortrijkstraat 17 Voor de GPS: Patersdreef 8700 Tielt Telefoon: 051 69 92 50 permanentie op woensdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u. Diaken Robert Lammertijn: 0475 91 34 29 welkom@kcvvlaanderen.be Iedereen is welkom in de kerk tussen 09.30 u. en 19.00 u. Heilige Eucharistie […]

Read More

Eigen huis

HUIS TABOR

Actueel

zaterdag 29 oktober 2022
BEVRIJDINGSDAG
Waardevol zijn

PROGRAMMA

9:20 u.: ontmoeting, sing-in

               en 1e onderricht

10.30 u.: pauze

10.45 u.: 2e onderricht

12.00 u.: middagmaal met koffie

13.30 u.: uitstelling van het

               Heilig Sacrament,

               bidden om bevrijding,

16.00 u.: eucharistie

17.30 u.: afsluiting

Prijs: €25 – inclusief middagmaal en koffie

Info en inschrijven: welkom@kcvvlaanderen.be

Tijdig inschrijven voor deze dag is noodzakelijk.

De inschrijving is enkel geldig na het ontvangen

van €25 op rekening van Katholieke Charismatische Vernieuwing Vlaanderen

BE85 4037 0793 8106

Vermeld op de overschrijving in het vak

‘mededeling’ duidelijk: Bevrijdingsdag 29 oktober 2022 en de naam van de deelnemer(s).

Dagindeling
• Dinsdag 9 augustus 2022
09.00 u. – 09.30 u.: onthaal met koffie
10.00 u.: lofprijzing
10.30 u.: 1ste onderricht
door E.H. Piet Vandevoorde
11.30 u.: stille aanbidding
12.30 u.: middagmaal + koffie
14.30 u.: 2de onderricht
door E.H. Piet Vandevoorde
15.30 u.: geleide aanbidding
door E.H. Piet Vandevoorde en biechtgelegenheid
16.30 u.: koffie
17.30 u.: rozenkrans
18.00 u.: eucharistie
19.15 u.: avondmaal
Nadien: gezellig samenzijn
• Woensdag 10 augustus 2022
07.15 u.: opstaan
07.45 u.: morgengebed
08.15 u.: ontbijt
09.00 u.: aansluiten van de ééndagspersonen
09.15 u.: lofprijzing + 3de onderricht
door E.H. Piet Vandevoorde
10.45 u.: pauze
11.00 u.: eucharistieviering
12.00 u.: middagmaal + koffie
14.00 u.: lofprijzing en 4 de inleiding
14.30 u.: 4 de onderricht
door E.H. Piet Vandevoorde
15.15 – 16u.: aanbidding met wegzending
en zegen met het H. Sacrament
16.00 u.: afscheid met koffie

Inschrijving
Naam en voornaam:
………………………………………………..
Volledig adres:
………………………………………………..
………………………………………………..
Geboorteplaats en datum:
………………………………………………..
GSM en e-mailadres:
……………………………………………….
Schrijft in voor de ‘Open Verdiepingsdagen 2022’
Markeren wat van toepassing is.

overnachting en ontbijt vooraf25 euro
deelname dinsdag 9/08/202230 euro
dinsdag avondmaal10 euro
deelname woensdag 10/08/202230 euro
overnachting en ontbijt
25 euro
huur lakenpakket10 euro
Totaal


De inschrijving is geldig na storting van het
bedrag, vóór 31 juli 2022, op rekening
BE85 4037 0793 8106 van
Katholieke Charismatische Vernieuwing
Kortrijkstraat 17 8700 Tielt
Mededeling: verdiepingsweekend Tabor 2022
en de namen van de betrokken personen.

HUIS TABOR

Sedert 4 juli 2007 is Huis Tabor door de minderbroeders overgedragen aan de Katholieke Charismatische Vernieuwing om de christelijke geloofsbeleving verder door te geven.

Huis Tabor staat ter beschikking van verenigingen en groepen allerlei


Uitgebreide infrastructuur: ruimtes, lokalen, zalen, binnenhuiskapel, kerk en weekkapel, tuin en binnentuin, parking.

Dienstencentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing Vlaanderen (KCV-Vlaanderen)

Openingsuren: van 9.30 u. tot 11.30 u. en van 14.00 u. tot 16.30 u.


Adres: Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt
Geef voor de GPS Patersdreef in.
Tel: 051 69 92 50 – ENKEL OP DONDERDAG
Lieve Backaert: 0495 26 12 51 – Martine Lambrecht: 0475 72 38 44


binnentuin met St. Franciscusbeeld