Agenda

Huis Tabor

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen.

Gebed

https://huistabor.be/gebed/

klikken op bovenstaande link


VERDIEPING – VORMING – BEZINNING


18-19 april (zat-zon) De helper – boek van Catherine Marchal
20-21 juni (zat-zon) De Heilige Geest leid mij – boek van Stormie O’Martian
26-27 september (zat-zon) Het gebed van Jabes – boek van Bruce Wilkinson
24-25 oktober (zat-zon) zouden wij nog iets nieuws willen brengen –
groeien in het beoefenen van charisma’s – vertaling van boekje Denise
Bergeron

Meer info: info@kcvvlaanderen.be
Prijs per weekend: € 80,00
Lakenpaket: € 10,00

ERFGOED WEEKEND 25-26 APRIL