Agenda

Huis Tabor

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen.

Tabordagen: ontmoetingsdagen

zaterdag 14 september en 23 november

Een zoektocht doorheen het evangelie

Jezus stelt vragen

Onderricht door Marc Meirsman


09.00 u.: onthaal

09.30 u.: lofprijzing, gevolgd door eucharistieviering en aanbidding
12.00 u.: middagmaal
+ koffie
13.45 u.: onderricht, deelmoment, vesperdienst en koffie


deelname:
15 € inclusief warme maaltijd
kinderen tot 12 jaar: 8 €


info en inschrijven:
Lieve Backaert: 0495/26.12.51
info@kcvvlaanderen.be

Verdiepingsweekenden

De Helper leidt ons 17-18 augustus

Wat betekent het om geleid te worden door de Heilige Geest?
Met de bijbel gaan wij hiernaar op zoek.

Gebed van Jabes: 5 en 6 oktober

1 Kronieken 4: 9-10
Dit gebed helpt ons om ons gebedsleven
een nieuwe impuls te geven.

Meer info en dagindeling van deze weekenden kunt u
navragen per mail
aan info@kcvvlaanderen.be


PRIJS:
75 € per weekend