Agenda

Huis Tabor


programma huis Tabor


bijeenkomsten in de kerk
– IEDEREEN WELKOM OM AAN TE SLUITEN

op maandag van 14u – 15u : wij bidden voor Gods intenties.

op donderdag van 14 u – 15 u : biddende moeders bidden voor hun kinderen en kleinkinderen.

op donderdag van 10 u – 15 u 30 : gebedseiland (gaat niet door tijdens juli en augustus)

op vrijdag van 15 u – 16 u : aanbidding van het Heilig Sacrament

SAMENKOMSTEN IN HET KLOOSTER

TIJDENS JULI EN AUGUSTUS

inkom via de tuin palend aan de parking.

op woensdag 14 u 16 u : ontmoetingsnamiddag rond een thema

BEZINNING – VERDIEPING – VORMING

zat-zon 26-27 sept : vrouw zijn naar Gods beeld

zat-zon 24-25 okt : groeien in het beoefenen van charisma’s

inschrijven en inlichtingen via welkom@kcvvlaanderen.be