Agenda

Huis Tabor

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen.

Rekening houdend met de aanbevelingen van de overheid en de voorschriften van onze bisschoppen betreffende de coronacrisis, worden alle bijeenkomsten, tot nader order, opgeschort.

Gebed

https://huistabor.be/gebed/

klikken op bovenstaande link


VERDIEPING – VORMING – BEZINNING


18-19 april (zat-zon) De helper – boek van Catherine Marchal
20-21 juni (zat-zon) De Heilige Geest leid mij – boek van Stormie O’Martian
26-27 september (zat-zon) Het gebed van Jabes – boek van Bruce Wilkinson
24-25 oktober (zat-zon) zouden wij nog iets nieuws willen brengen –
groeien in het beoefenen van charisma’s – vertaling van boekje Denise
Bergeron

Meer info: info@kcvvlaanderen.be
Prijs per weekend: € 80,00
Lakenpaket: € 10,00