Agenda

Huis Tabor

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen.

Gebed

https://huistabor.be/gebed/

Tabordagen: ontmoetingsdag

zaterdag 23 november

Een zoektocht doorheen het evangelie

Jezus stelt vragen

Onderricht door Marc Meirsman


09.00 u.: onthaal

09.30 u.: lofprijzing, gevolgd door eucharistieviering en aanbidding
12.00 u.: middagmaal
+ koffie
13.45 u.: onderricht, deelmoment, vesperdienst en koffie


deelname:
15 € inclusief warme maaltijd
kinderen tot 12 jaar: 8 €


info en inschrijven:
Lieve Backaert: 0495/26.12.51
info@kcvvlaanderen.beTabordagen: ontmoetingsdagen 2020

1-2 februari 2020 (zat-zon) Profetische voorspraak – naar de retraite
ICCRS 2018 – Vaalbeek
20-21 maart (vrij-zat) Een man/vrouw naar Gods Hart – boek van Elisabeth
George
18-19 april (zat-zon) De helper – boek van Catherine Marchal
20-21 juni (zat-zon) De Heilige Geest leid mij – boek van Stormie O’Martian
26-27 september (zat-zon) Het gebed van Jabes – boek van Bruce Wilkinson
24-25 oktober (zat-zon) zouden wij nog iets nieuws willen brengen –
groeien in het beoefenen van charisma’s – vertaling van boekje Denise
Bergeron