AYR Vormselcatechese

Wat is Are You Ready?

‘Are you ready’ is een stevige voorbereiding voor tieners rond de leeftijd van 12 jaar in aanloop naar hun vormsel.

Op een creatieve en eigentijdse manier brengen we hen dichter bij God en geven we ze een stevige basis mee van het Rooms-Katholieke geloof.

‘Are you ready’ is bedoeld als een sterke aanvulling op de vormselcatechese in de parochie.

Meerwaarde?

De kracht en meerwaarde van AYR voor de vormselcatechese in uw parochie zit op verschillende vlakken.

  • ‘Are You Ready’ is een ‘beproefd’ concept dat al vele jaren succesvol in parochies wordt gegeven. Hierdoor weten we wat nodig is om op een creatieve en eigentijdse manier sterke inhoud mee te geven.
  • een uitgebreider programma met de vormelingen zorgt ervoor dat je ‘dieper’ kan gaan.
  • de vormelingen kunnen even uit de ‘vertrouwde omgeving’ stappen, waardoor ze zich vaak meer openstellen voor God en het Evangelie.
  • aan AYR werken steeds jonge begeleiders mee. Door hun leeftijd staan ze dichter bij de vormelingen en brengen ze een levendige en eigentijdse getuigenis.
  • doordat catechisten niet bezig moeten zijn met de organisatie komt er tijd vrij om eens op een andere manier met de vormelingen ‘op weg’ te gaan.

Waarom deze Are You Ready-vormselcatechese?

Na het H. Vormsel zien we vaak weinig tot geen tieners meer in de kerk. Opdat het vormsel een beginpunt van hun weg met Christus zou zijn in plaats van een eindpunt, is het aanbieden van sterke geloofservaringen en hedendaagse getuigenissen erg belangrijk. Een AYR-catechese biedt daar een uitstekende gelegenheid toe.

Voor veel parochies is het in mekaar steken en begeleiden van een uitgebreid programma ook een (te?) zware opdracht.

Daarom stellen we ons graag ten dienste van de parochies via het Are You Ready-project!

Wie zijn we?

Wij maken deel uit van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, een door de bisschoppen erkende vernieuwingsbeweging binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Wij willen het evangelie naar jonge mensen brengen. Hierbij stellen we ons in de eerste plaats ten dienste van de lokale kerk.

We geloven:

  • dat elke mens geroepen is door God om een persoonlijke relatie met Hem te hebben, en om mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk van liefde op aarde.
  • in de openbaring doorheen de Bijbel en de traditie dat het christelijk geloof bron, weg en doel is van het persoonlijk en collectief geluk.
  • dat iedere gelovige geroepen is tot verkondiging, gemeenschap en dienstbaarheid.

Wat doen we?

Samen gaan we tijdens dit project in op verschillende onderwerpen zoals: ‘Wie is God?’, ‘Wat betekent Hij voor mij?’, ‘Wat betekent het vormsel?’, ‘Wat voor plaats geef ik dit in mijn leven?’ en ‘Verzoening met God en elkaar.’

Naast deze onderwerpen zal er ruimschoots tijd zijn voor drama, sport, muziek en spel. Er is een gezonde afwisseling tussen input en lekker ontspannen. Er is tijd om op onderwerpen door te praten en tijd om even te relaxen.

Praktische info

Organisatie van een Are You Ready-evenement

De AreYouReady-vormselcatechese wordt steeds in parochieverband gegeven.

De leiding ligt in handen van jongvolwassenen van KCV, maar er wordt een sterke medewerking en betrokkenheid van de catechisten gevraagd. De betrokkenheid van de parochiepriester wordt op prijs gesteld.

Wanneer?

Contacteer ons om te horen wanneer we beschikbaar zijn.

Waar?

Standaard gaan de activiteiten door in het bezinningscentrum van KCV: “Huis Tabor” te Tielt.

Contact
Huis Tabor
Kortrijkstraat 17
8700 Tielt

Gerlinde Platteau: 0471 19 23 16
diaken Robert Lammertijn: 0475 91 34 29
Lieve Backaert: 0459 26 12 51