Gebed-Gebedsdag

Start op maandag 13 september is om 19 uur.

Inkom via de tuin palend aan de parking. Gelieve op de bel te drukken.

– Op woensdag van 14 u. tot 15 u.: Bidden wij voor Gods intenties.
– Op donderdag van 14 u. tot 15 u.: ‘Biddende Moeders’ bidden voor hun kinderen en kleinkinderen.
– Op donderdag van 10 u. tot 15.30 u.: ‘Gebedseiland’ (momenteel niet door COVID-19 maatregelen).
– Op vrijdag van 14 u. tot 15 u.: ‘Biddende Moeders’ bidden voor hun kinderen en kleinkinderen.
– Eveneens op vrijdag van 15 u. tot 16 u.: Aanbidding van het Heilig Sacrament


ELKE 2e EN 4e MAANDAG VAN DE MAAND
Gebedsdag met doorlopend uitstelling van het Heilig Sacrament
Programma :
9.00 u. Lauden gevolgd door de Blijde Mysteries.
11.15 u. Droevige Mysteries gevolgd door het Angelus.
15.00 u. Gebed van de Goddelijke Barmhartigheid gevolgd door het gebed van de stervenden.
17.00 u.  Glorievolle Mysteries
17.45 u.  Zegen gevolgd door Eucharistieviering met erna gebed voor de wereldvrede.
Wie een ganse dag wenst te blijven, graag picknick meebrengen!

Alle info bij:  
Kathy: 0474/65.69.52
Koen:  0496/14.49.71
Carine:0479/29.77.43
Lieve:  0495/26.12.51
welkom@kcvvlaanderen.be


TERUGBLIK

10 DAGEN PERMANENTE AANBIDDING IN HUIS TABOR.

Het jaarlijkse aanbiddingsfestival
VENITE ADOREMUS

Donderdag 12 november 2020, ging het aanbiddingsfestival Venite Adoremus van start. Door de ruimte en de mogelijkheden die we hadden in huis Tabor, lukte het ons om hieraan mee te doen. De aanbidding liep tot zondagmorgen 22 november 2020.

Door de aanbidding te spreiden over 10 dagen en nachten konden wij de regel van vier personen handhaven, wat we belangrijk vonden in deze uitdagende coronatijd. 

Een mandje stond klaar om alle intenties héél dicht bij de Heer te brengen. Ook een mandje met ‘broodjes’ (bijbelteksten) om van te ‘leven’.

Wij dankten en loofden de Heer, wij aanbaden Hem om zijn grootheid, zijn barmhartigheid, zijn goedheid en omdat Hij God is! 

In deze dagen wisten wij ons sterk verbonden met elkaar en met jullie. Wij wisten ons verbonden met alle gebedsgroepen en droegen allen mee die gebed hadden gevraagd, door ziekte gekweld werden, verdriet hadden, angst, het moeilijk hadden, en hen die  door de huidige omstandigheden er niet bij konden zijn, en voor tal van andere intenties, ook wereldwijde. Wij wisten ons verbonden met de vele andere plaatsen waar dergelijke aanbidding plaatsvond.

De hele tijd van aanbidding, zowel dag als nacht, werd permanent ingevuld, minimum met één persoon (maar meestal meerdere.) Het werden bijzondere dagen. Met wat schrik  eraan begonnen, 10 dagen en nachten  is veel! De covidmaatregelen kwamen er dan ook nog bij, de avondklok van 24.00 tot 06.00 uur… Gaat dat lukken? Zal er volk op af komen. Kunnen wij het coronaproof houden? Het lukte wonderwel, zowel tijdens de dag als bij nacht. Heel wat mensen kwamen eropaf, van alle kanten, zowel van dichtbij als van verderaf, van alle leeftijden, niet altijd herkenbaar met hun mondmaskertje op.

Af en toe klonk hemels citerspel, door Lieve op haar citer getokkeld. Dan werd het best wel aangenaam vertoeven bij de Heer.

Enkele van de trouwe aanbidders waren jonge mensen die nog vóór ze naar hun werk trokken, een uurtje bij de Heer kwamen verpozen.

Tijdens de namiddag moesten we de aanwezigen een aantal keren spreiden en brengen naar andere locaties zoals naar de winterkapel, de binnenhuiskapel, soms naar de niet verwarmde kerk van huis Tabor, steeds met als doel de regel van 4 in acht te nemen.

Zondag om 09.00 u. werd een bijzonder mooi afsluitmoment,  vol vreugde en hoop wat nog lang zal nazinderen. We kunnen het iedereen aanraden: “Kom aanbid Hem, nu is de tijd”. En het overkomt je: voor je het weet kan je niet meer zonder Hem!

Diaken Robert

___________________________________________________________________