Het dienstencentrum van KCV Vlaanderen

In huis Tabor is het dienstencentrum van de KCV-Vlaanderen gehuisvest.
U kan er terecht voor o.a.:

  • informatie over de KCV-Vlaanderen
  • de jongvolwassenen- en gezinswerking
  • het vormselaanbod
  • het scholenaanbod
  • diverse activiteiten van de KCV
  • gebed en een babel
  • abonnementen op de KCV-Nieuwsbrief en het tijdschrift Bouwen aan een nieuwe aarde
  • de brochure ‘Het Woord onder ons’: begeleiding tijdens de advent en de veertigdagentijd
  • het religiewinkeltje met boeken, DVD’s, CD’s e. a.
  • een fijne ontmoeting

I