Het dienstencentrum van KCV Vlaanderen

In huis Tabor is het dienstencentrum van de KCV-Vlaanderen gehuisvest.
U kan er terecht voor o.a.:

 • informatie over KCV-Vlaanderen
 • plaatselijke jongvolwassenen- en gezinswerking
 • vormselaanbod
 • diverse activiteiten van KCV-Vlaanderen
 • gebed en een babbel
 • abonnementen op de KCV-Nieuwsbrief en het tijdschrift ‘Bouwen aan een nieuwe Aarde’
 • de brochure ‘Het Woord onder ons’: begeleiding tijdens de advent en de veertigdagentijd
 • vergaderplaats
 • gebedsplaats met vieringen
 • het religiewinkeltje met boeken, DVD’s, CD’s e. a.
 • een fijne ontmoeting

Godly play in de bovenzaal