Nieuws

Pinksteren 23 mei 2021

Goede vrienden,

Van harte een zalige hoogdag toegewenst!

Hieronder wat info en nieuws vanuit huis Tabor en het dienstencentrum van KCV.

De Pinksternoveen 2021 vond opnieuw zijn ontknoping in het hoogfeest van Pinksteren, dat wij vandaag wereldwijd vieren. 

De noveenboekjes vonden allen hun weg en werden bijzonder gesmaakt. Het grootste gedeelte werd opgestuurd zoals verleden jaar.

Dit jaar kregen we de hulp en de medewerking van de zusters van het Geloof uit het klooster te Tielt. Waarvoor hartelijk dank!

Vandaag op dit bijzonder Hoogfeest voor ons, van Pinksteren, gaan er vier eucharistievieringen door in onze kerk, waarbij één eucharistieviering voorgegaan door Pater Lucas Casaert. Graag zou hij, voor zijn vertrek in augustus nog een retraite bij ons willen laten plaatsvinden.

In juni zijn er reeds twee retraites die bij ons doorgaan één met Pater Borreman en één met Piet Vandevoorde voor de zusters van het apostolaat.

In ons laatste schrijven hadden we het ook over het Afghaans gezin dat  hier bij ons te gast is, bestaande uit 8 gezinsleden.

Zou je geloven dat je aan hen gehecht geraakt, vooral nu hun vertrek wat dichterbij is om precies te zijn in de eerste week van juni. 

Dan vertrekken ze naar Hooglede, naar een vroegere pastorij die deel uitmaakt van het Bethlehem project van ons Bisdom.

Een groepje vrijwilligers van aldaar zal hen verder begeleiden en helpen op verschillende niveaus.

Wij helpen hen zoveel mogelijk zodat ze zich daar verder kunnen settelen en hun toekomst uitbouwen. 

Ondertussen ronden wij de werken aan het huis af die nodig zijn om de komende 5 jaren het klooster als veilige thuishaven, te kunnen aanbieden, aan personen en groepen die zich wensen te verdiepen in hun geloof.
Verder nog een wonder zalig hoogfeest van Pinksteren.

Met genegen groeten!

Namens het thuisfront

Robert 


Dienstverlening aan kansarmen

Als vervolg van ons schrijven op 18 maart

Goede vrienden,

In huis Tabor beschikken wij over 15 kamers, een appartement voor twee personen en een duplexappartement, (boven de sacristie) voor officieel 6 personen. Daarnaast hebben wij twee tweepersoons appartementen voor vaste mensen die de permanentie binnen huis Tabor verzorgen.

Wij worden regelmatig benaderd door bevoegde instanties zoals OCMW, CAW, CARITAS INT., om hen te helpen bij het verlenen van tijdelijke crisisopvang aan mensen voor wie onderdak plots hoogst dringend is geworden. Voor een bepaalde periode  verblijven deze dan in huis Tabor, en worden ze verder begeleid door de betreffende instantie. Wij als vrijwilligers mogen fungeren als een schakel in het leven van deze medemensen in nood, tot ze klaar zijn om de volgende belangrijke stap te zetten.

Momenteel bieden wij opvang aan een moeder met kindje en verder aan nog een man die op zoek is naar een plaats voor begeleid wonen.   

Onlangs werden wij aangesproken  vanuit het Bisdom Gent, door Caritas International met de vraag, verblijf te verlenen en mee te werken aan de hereniging van een Afghaans gezin.

Met verschillende vrijwilligers ( waarvoor een dikke merci) hebben wij het twee verdiepen tellende appartement boven de sacristie instap klaar gemaakt.

Zie ons eerder schrijven van 18 maart aan elk van jullie met de bijhorende foto’s.

Dit werd echt een stevige klus maar het is ons gelukt en op 18 maart is het gezin met 6 kinderen hier aangekomen. Herenigd na 5 jaar, werd het een bijzonder vreugdevol weerzien en kon eindelijk de voor hen zo nodige rust gevonden worden.  Vooral voor vader die beperkt is in zijn bewegingen, nog een restant van zijn confrontatie met Taliban.

Met de vrijwilligers van huis Tabor sloegen wij de handen in elkaar om deze mensen zo goed mogelijk nabij te zijn zoals hun papieren helpen in orde brengen met de overheid. Stad  Tielt is ons daarin heel behulpzaam geweest waarvoor hartelijk dank.

Er werd al onmiddellijk  gestart met het geven van Nederlandse lessen, uitgekeken naar jobs en scholen en ook wat financies en kledij bijeengesprokkeld  om de eerstkomende tijd door te komen. Inmiddels gaan de 2 kleinste reeds naar school. Voor de oudere van 13, 15 en 19 jaar wordt verder Nederlandse les gegeven, tot voor hen ook op een school plaats vrij komt.

Vermits deze mensen onder begeleiding staan van Caritas International, werden wij ook in contact gebracht met Piet Vandevoorde, de bisschoppelijk gedelegeerde voor caritas en diaconie en zijn medewerker Mattias Lelie. Beiden dragen ze het Bethlehem project.

Sinds 2011 is het Bethlehem project een vaste waarde  in het diaconaal landschap van het Bisdom Brugge. Met dit project wil het bisdom de christen gemeente oproepen om haar verantwoordelijkheid op te nemen door kwetsbare mensen bij te staan in hun zoeken naar degelijke en betaalbare huisvesting. 

Paus Franciscus schrijft: “Diaconie is een manier van kerk zijn die verwijst naar haar wezen, haar reden van bestaan, samen met de verkondiging van het evangelie en de viering van de liturgie. We zetten ons eigenlijk in omdat we Christen zijn en we worden Christen doorheen ons engagement. Voor paus Franciscus is er een duidelijke band tussen dienstbaarheid en verkondiging. In duidelijke bewoordingen pleit hij voor een Kerk die de dienst aan mens en wereld werkelijk centraal plaatst. Wie mensen in nood nabij is en helpt, schenkt hen ook het licht en de troost van de vriendschap met Jezus.

Met al onze vrijwilligers van KCV zijn wij best wel fier om ook op die manier te kunnen meewerken aan het geluk van medemensen.  

Ondertussen zijn er goede vooruitzichten voor het gezin, er komt een huis beschikbaar voor hen dicht bij Roeselare met 6 slaapkamers. Dit wordt in samenspraak met de mensen van het Bethlehem project verder uitgewerkt.

Bedankt  en Gods zegen voor elk van jullie die op de een of andere manier meebidden, meewerken !

namens de vrijwilligers

Diaken Robert Lammertijn5 april 2021

Goede vrienden,

Met vreugde mogen wij opnieuw een hoofdstukje afsluiten, nu in de kerk.
De twee voleiken zijaltaren werden jullie reeds getoond via email.
Op 1 april werd het hoogaltaar afgewerkt en gebruiksklaar.
Ondertussen gingen gisteren op het hoogfeest van Pasen twee paasvieringen door, telkens met 15 mensen.
Na de kerstperiode, op het feest van Johannes de Doper werd de start
gegeven om het rotte tapijt te verwijderen.

Na het weghalen van het tapijt werd de vloer, die bestond uit leemplaten, zeg wel “leemplaten” en stukken restbeuk, versterkt en recht getrokken met OSB platen, elektriciteit werd voorzien, geluidskabels werden weggewerkt.
De hechting van het oude tapijt was toch nog taaier dan verwacht!

Ook nu konden we opnieuw rekenen op de handenarbeid van verschillende vrijwilligers en ons gesteund weten door milde schenkers.
Eén schenker mag ik jullie wel verklappen: het tapijt is een nieuw restant groot genoeg, geschonken door de kerkfabriek van St.-Jozef,   waarvoor onze allerbeste dank, dank, dank!

Het eindresultaat is natuurlijk wat het meeste opvalt.
Toch de volgende info, voor die dat wensen, en misschien wel goed om eens te weten.
Zonder voorgaande werken kan je niet tot dergelijk mooi resultaat komen.

  • Er werden antislip hoekprofielen gebruikt om het verschil te zien tussen de treden: 52 lm
  • Electrische leidingen om 9 stopcontacten over het ganse altaar in te verwerken
  • Tapijtlijm ter verlijming van de 45 m2 tapijt.
  • OSB platen met tand en groef om uit te vlakken tot een effen geheel: 45 m²
  • veerproduct voor onder de OSB tegen het kraken als je erop loopt 9 tuben
  • Schroeven 750 pc
  • Stevige brok inzet van al onze vrijwilligers

Er blijft door de schenking van de St.-Jozefkerkfabriek dan ook nog wat gelden over van vroegere schenkers,
Eens de facturen binnen weten we hoeveel.
Dit blijft verder beschikbaar voor de kerk zelf, meer bepaald om nodige schilderwerken te doen (met stellingen! ) waarvan ook al eertijds sprake was, die als alles meezit, begin deze winter zullen starten.
De randen van de grote kerkvensters en enkele plekken werden door insijpelend vocht beschadigd.  
In elk geval wij doen verder, echt dankbaar om de materialen en de mogelijkheden ons gegeven om er een mooie thuis van te maken !

In naam van  alle vrijwilligers van Huis Tabor
Diaken Robert

19 maart 2021

Bij deze:

Goede vrienden,

Wij worden af en toe benaderd door bevoegde instanties zoals OCMW, CAW, CARITAS INT., om hen te helpen bij de tijdelijke crisisopvang van mensen voor wie onderdak plots hoogst dringend geworden is.  Voor een bepaalde tijd verblijven deze dan bij ons, en worden ze verder begeleid door de betreffende instantie. Wij mogen fungeren als een schakel in het leven van deze medemensen in nood tot ze klaar zijn om de volgende stap te zetten.

Eigenlijk deden wij dit al vanaf we de hiervoor nodige vergunningen hadden, (een 12 tal jaren). Momenteel bieden wij opvang aan een moeder met kindje en aan nog een andere persoon.   

Onlangs werden wij aangesproken  vanuit het Bisdom Gent, Caritas International met de vraag, verblijf te verlenen en mee te werken aan de hereniging van een Afghanistans gezin. Met verschillende vrijwilligers ( waarvoor een dikke merci) hebben wij het twee verdiepen tellende appartement boven de sacristie instapklaar gemaakt. Dit werd echt een stevige klus maar het is ons gelukt. Gisteren (op 18 maart is het gezin hier aangekomen). Op dit feest van St.-Jozef vandaag, vragen wij aan Sint-Jozef goed voor hen te zorgen! En alle vrijwilligers te zegenen.

PS. Omwille van de wet van de privacy is er geen foto van het gezin.

Met genegen groeten!

Namens ons allen,
Diaken Robert Lammertijn.

Enkele sfeerfoto’s van het appartement.

12 maart 1921
Werken in uitvoering in onze paterskerk
Het verwijderen van de bestaande bekleding van de altaartreden en het aanbrengen van de nieuwe bekleding.

13 februari 1921

Goede vrienden van huis Tabor en Dienstencentrum

Na het aanbiddingsfestival Venite adoremus van 12 tot 22 november werd het wat nagenieten, dankbaar dat alles zo goed was verlopen. In deze dagen wisten wij ons erg verbonden met mekaar.
De zegeningen hierdoor lieten niet op zich wachten.

Tot op vandaag mochten wij de dagdagelijkse eucharistie in huis Tabor beleven. Zelfs in de strengste lockdown kwam priester Georges de eucharistie opdragen. Altijd rekening houdend met eerst nog de regel van vier, daarna met het maximum aantal van 15.

Lieve zorgt voor een beurtrol voor de aanwezigen en volgt alles netjes op zodat we niet boven het aantal toegelaten personen gaan. Een niet zo eenvoudige rol, als je weet dat in het decanaat Tielt nog steeds geen eucharistievieringen doorgaan. Wij zien dit als bijzonder genadevol voor het huis.

Naast de dagdagelijkse eucharistievieringen kan hier verder doorgaan:

– Op woensdagnamiddag “profetische voorspraak”.

– Op donderdag” biddende vaders”.

– Eveneens op donderdag “biddende moeders”.

– Op vrijdag nog eens de “biddende moeders”  met aansluitend het aanbiddingsuurtje van 15.00 u. tot 16.00 u.

Ondertussen is de kerk steeds open om een bezoekje van voorbijgangers toe te laten, die dan ook een kaarsje ontsteken.  Heel wat mensen maken daar gebruik van.

Door vrijwilligers van het dienstencentrum lukt het nog altijd om de nieuwsbrieven tijdig te versturen, met in februari, de vastenboekjes die reeds bij jullie thuis bezorgd werden. Wie een boekje erbij wilt als ook andere boeken kan deze via onze gloednieuwe KCV webwinkel aankopen. Je vind er kinderboeken, jeugdboeken, studieboeken, Bijbelboeken, gebedenboeken, boeken over de Heilige Geest, zangboeken, cd’s en dvd’s.

  https://dienstencentrumkcv.be/

Naast de gekende vaste bewoners, verlenen wij  momenteel onderdak aan twee jonge moeders. Ze verblijven een korte tijd, voor ons een meerwaarde omdat wij ook de diaconie in huis Tabor willen verder beoefenen.  

Ondertussen gaan de werken aan het huis rustig verder; onlangs werd het vieze tapijt van de twee  zijaltaartjes verwijderd en kunnen wij nu genieten van twee opgewaardeerde eiken zijaltaartjes. Meteen  werd ook de elektriciteit vernieuwd en werd alles volledig opgefrist. Een streling voor het oog. Hartelijk dank aan de gulle schenker van alle benodigdheden. En nu op naar het hoogaltaar. De materialen liggen klaar!!!

Het huis zelf bereid zich nu  voor op de nieuwe norm waaraan wij straks moeten voldoen, namelijk vanaf 2021 staan wij geregistreerd onder  “ kamer gerelateerd toerisme”.  Aan het behalen van deze norm wordt nu verder gewerkt, na een bezoek en het advies van de brandweer. Het meeste werk was reeds gedaan gezien wij steeds onder een hogere norm geregistreerd waren. Mits kleine aanpassingen kijken wij uit naar het laatste bezoek van de brandweer, zodat we met alles in orde zijn en groepen verder veilig kunnen onderdak verlenen aan groepen.   

De bovenste verdieping wordt geleidelijk aan opnieuw bevolkt met proMuzica.

Het orgel uit de kerk werd herstemd zodat de orgellessen kunnen doorgaan. Mooi meegenomen, als je weet dat wij op één na het beste orgel bezitten van de streek.

Tot hier deze kleine update

Nog het allerbeste van alle vrijwilligers

Gods zegen

+

Robert