Nodige renovaties

Dakwerken

Een groot probleem is de versleten dakbedekking. Regelmatig hebben we te maken met lekken, met de nodige schade als gevolg. Het hoeft geen betoog dat dakwerken bij monumentale gebouwen heel wat middelen vereisen. In afwachting van een grondige renovatie halen vrijwilligers heldendaden uit voor oplapwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.

Gang 1ste verdiep, buitengevels en de glasramen van de kerk

Het kloostergebouw heeft heel wat witgeschilderde gevels die dringend een nieuwe laag verf nodig hebben. Gezien de oppervlakte van de gevels is dit uiteraard een groot werk en zijn er heel wat liters verf nodig.

De glasramen van de kerk dienen gerestaureerd te worden.

De gang naar de gerestaureerde kloostercellen is aan vernieuwing toe.

Restauratie glas- en loodramen

In de pandgang van het klooster zijn er prachtige glasramen die behoren tot het Vlaamse erfgoed.
Verschillende hiervan zijn dringend aan restauratie toe. Zonder de steun van een weldoener is dit onmogelijk.
Ook op andere plaatsen in het klooster en kerk zijn de glas- en loodramen aan restauratie toe.

Vernieuwing keuken

De huidige keukeninrichting is sterk verouderd en vernieuwing is dus zeer welgekomen.

Heraanleg kloostertuin

Vervanging ramen 2de verdieping