Renovaties

Nodige renovaties

Huis Tabor is gevestigd in het oude klooster en de kerk van de Minderbroeders in Tielt.  Kerk en klooster zijn beschermde monumenten.

De tand des tijds heeft ook hier z’n werk gedaan, en dus dringen heel wat renovaties zich op.

Tijdens de zomer van 2007 hebben de Minderbroeders hun klooster en kerk verlaten met de uitdrukkelijke wens om de gebouwen over te dragen aan een organisatie die de christelijke geloofsbeleving verder zou doorgeven. Die organisatie werd gevonden in de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), een vernieuwingsbeweging binnen de Rooms-Katholieke kerk die ook erkend is door de bisschoppen. 

Reeds sinds de overdracht in 2007 is er begonnen aan de broodnodige renovaties. Met eerdere giften (financieel en/of materieel) werd al heel wat gerealiseerd (zie “reeds gerenoveerd“).           
Omdat heel veel werk door vrijwilligers gedaan wordt, worden de kosten aanzienlijk gedrukt.
Maar…    …er is nog veel werk aan de winkel. 

Uw steun voor dit bewonderenswaardige project is meer dan welkom:

– Giften via rekening BE85 4037 0793 8106 (KCV vzw)
– Wilt u materialen ter beschikking stellen? Neem dan gerust eens contact op. 
– Ook zoeken we vakmensen om te helpen bij de renovaties.
– Of als u wilt helpen: instaan voor de dagelijkse werking en onderhoud van het huis (of tuin)… 

Alle kleine (en grote) beetjes helpen!